Các Lớp Học Yoga

CÓ CÁC LỚP TỪ

Cơ Bản Đến Nâng Cao

Yoga là một họ các phương pháp luyện tâm và luyện thân bắt nguồn và phát triển ở Ấn Độ hàng ngàn năm trước đây.

Yoga theo nguồn gốc chữ Phạn có nghĩa là kết hợp, kết hợp giữa thể xác và tinh thần, giữa con người với Vũ trụ, kết hợp Bản ngã cá nhân, ý thức cá nhân với ý thức Vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với cái vô hạn.

Trong khi có nhiều hơn một trăm loại khác nhau yoga hầu hết các bản thường bao gồm các bài tập thở, thiền định , và giả sử các tư thế (đôi khi được gọi là asana hay tư thế) và các nhóm cơ khác nhau.

CHÚNG TÔI CÒN CÓ

Lớp Yoga Trẻ Em

Yoga mang lại cho trẻ em thậm chí còn được đánh giá cao hơn ở người lớn. Nhiều gia đình đã hướng cho trẻ tập Yoga từ sớm, ở một số phương diện, Yoga còn mang lại nhiều tác dụng trong lâu dài ở trẻ em.

 • Cải Thiện Tim Mạch
 • Hỗ Trợ Giấc Ngủ
 • Thư Giản Tinh Thần

LỚP YOGA

Thời Gian Linh Động

Lớp đào tạo và tập huấn hlv Yoga tại Vũng Tàu khai giảng thường xuyên

CS1:
TRUNG TÂM ĐÔ THỊ CHÍ LINH

YOGA CƠ BẢN

 • Sáng 5h – 6h & 7h30 – 8h30
 • Trưa 12h – 13h
 • Chiều 3h – 4h
 • Chiều 5h30 – 6h30
 • Tối 7h – 8h

YOGA GIẢM CÂN:

 • Tối 7h – 8h

YOGA BẦU:

 • Sáng 3 – 5 – 6 lúc 9h – 10h
 • Chiều 2 – 4- 6 lúc 5h45 – 6h45

YOGA KIDS:

 • Thứ 7 và CN: Sáng 10h – 11h

YOGA NÂNG CAO

 • Chủ nhật: Chiều 3h – 4h30

CS2:
NGÔ ĐỨC KẾ

YOGA CƠ BẢN

 • Sáng 5h – 6h & 7h30 – 8h30
 • Trưa 12h – 13h
 • Chiều 3h – 4h
 • Chiều 5h30 – 6h30
 • Tối 6h45 – 7h45

YOGA GIẢM CÂN:

 • Tối 7h – 8h

YOGA BẦU

 • Sáng 2-4-6 lúc 9h – 10h
 • Chiều 2-3-5 lúc 5h45 – 6h45

YOGA KIDS

 • Thứ 7 và CN: Chiều 4h30 – 5h30

YOGA NÂNG CAO:

 • Chủ nhật: Sáng 8h30 – 10h

CS3:
772/B21 Đường 30/4, Phường 11

YOGA CƠ BẢN

 • Sáng 5h – 6h
 • Chiều 2h – 3h

YOGA BẦU :

 • Chưa mở lớp

YOGA KIDS:

 •  Thứ 7 và chủ nhật: Sáng 10h-11h

YOGA MẸ VÀ BÉ:

 • Chưa mở lớp