9

Xem thêm hình: Facebook

Cảm ơn các học viên và giảng viên đã đồng hành với Moon Yoga trong suốt một năm vừa qua!

Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc và khoẻ mạnh!